slide (8) slide (3) slide (5)

پرده های لورداراپه  P.V.C :

این محصول نمای سنتی را برای شما مجسم می کند. با اندازه های دقیق دارای شکلی که مقاومت هوا را کم کرده و با نور عمودی که ایجاد می کند برای پنجره های عریض و یا عمودی بلند مناسب می باشد.

ویژگی های پرده های لورداراپه P.V.C  :

 این پرده ها با طراحی در جنس و ساخت با تنوع رنگ و طرح برای افرادی به عمر زیاد پرده اهمیت میدهند مورد توجه می باشد.

لورداراپه  P.V.C

SYB-01

مبلمان اداری

دکوراسیون اداری

دکوراسیون خانگی