slide (8) slide (3) slide (5)

پرده کرکره چوبی :

با سایزها و اندازه های متفاوت این امکان را فراهم می سازند که برای پوشش پنجره ها از چوب استفاده نمایید.
هیچکدام از آنها را نمی توان نادیده گرفت و برای دکوراسیون با همه سادگی که دارند همیشه مناسب بنظر میرسند.

ویژگی های کرکره چوبی :

 آنها نور را کنترل می کنند، انرژی را ذخیره می سازند و حتی می توانند سر و صدای خیابان را نیز بی اثر سازند. پرده های چوبی به اتاق هویت داده و با کف چوبی و مبلمان احساسی گرم و دلچسب را هویدا می سازند.

پرده کرکره چوبی

SYB-01

مبلمان اداری

دکوراسیون اداری

دکوراسیون خانگی